Kom igång med – Artikelinformation

Simplicedi Artikelinformation är en lösning för att elektroniskt utbyta information om artiklar. Systemet är uppbyggt kring två koncept, närmare bestämt Artiklar och Certifikat. Artikeln är den enhet som bär all information kring exempelvis nivå, mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet. Varje artikel har en nivå, nivån beskriver dess placering i en hierarki sett ur ett förpackningsperspektiv. Certifikatet är beskrivningen av artikelhierarkin, närmare bestämt hur tidigare nämnda artiklar förpackas.

Beskrivning av artikelnivåer:

  • Bas (t.ex. en schampoflaska),
  • Mellan (t.ex. en låda med 6 schampoflaskor)
  • Topp (t.ex. en pall med 20 lådor med schampoflaskor)

För detaljerad beskrivning kring hur man fyller i artikelinformation läs Validoos handledning för artikelinformation

Skapa din första artikel:

Navigera till artiklar:

navigatearticles

Klicka på ny:

clicknew

Välja artikelnivå (börja med basnivå):

chooselevel

Fyll i all information kring din artikel:

form

När du fyllt i all information kring din artikel är det dags att spara artikeln, knappen hittar du längst ner på sidan:

save

Om din artikel innehåller fel kommer dessa presenteras längst upp på sidan i form av en summering:

fel

Varje rad i summeringen är klickbar och då tas du direkt till det felande fältet. Du måste lösa alla fel innan artikel kan sparas.

fielderror

När alla fel är lösta går du längst ner på sidan och sparar artikeln:

save

Nu har du din första artikel, upprepa stegen ovan för att skapa resterande artiklar:

articlesoverview

Skapa ditt första certifikat:

Navigera till certifikat:

navcert.png

Klicka på ny:

newcert.png

Fyll i all information kring ditt certifikat:

formcert.png

Bygg din artikelhierarki genom att söka rätt på de artiklar som skall utgöra hierarkin. Man definierar alltid sin hierarki “nedifrån och upp”, det vill säga pallen först, sedan lådor sedan basartikeln. Vidare kommer vi använda ett standardexempel med en toppnivå, en mellannivå samt en basnivå. Men artikelhierarkier kan komma i många olika konstellationer.

selecttop

När du lagt till pallen är det dags att lägga till nästa nivå i artikelhierarkin, använd plustecknet för att lägga till en underliggande artikel:

addlevel

Sök och välj nästa artikel i hierarkin samt ange kvantitet av artikeln (i exemplet nedan är det 24 Schampolådor på pallen). q.png

Till sist lägger vi till basnivån (18 Schampoflaskor i lådan):

base.png

Vår hierarki är nu färdig:

hierarki.png

Nu kan vi spara certifikatet (precis som med artikeln kommer eventuella fel visas i en felsummering, dessa fel måste lösas innan artikeln kan sparas):

save

Skicka certifikat:

Om du följt samtliga steg ovan så är ditt certifikat redo att skickas till GS1/Validoo. Detta gör du genom att klicka på knappen intill “Edit” i form av en pil, och sedan “Skicka”, på det certifikat du vill skicka.

send.png

När du skickat ditt certifikat får det status “Väntar”, så fort Simplicedi får en kvittens från GS1/Validoo gällande ditt certifikat kommer detta återspeglas i form av en ny status.

sent.png

I det fall GS1/Validoo hittat ett fel i certifikatet kommer status “Fel” återspeglas i Simplicedi. Använd informationsknappt (i) intill för att veta vad som gått fel:

er

Du får då upp en summering av de fel GS1/Validoo hittat i certifikatet. För varje fel specificeras GTIN för den artikel som innehar felet.

felmi.png

Åtgärda felen för aktuella artiklar och skicka certifikatet på nytt. Om allt är som det ska med certifikatet kommer det få status “OK”. Då är ditt certifikat godkänt av GS1/Validoo, och du är klar med ditt första certifikat!

ok.png

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s