Simplicedi 2.4 – Artikelinformation nu ännu enklare!

Det är med stor förväntan och glädje vi släpper en av våra största uppdateringar hittills, Simplicedi version 2.4. Denna uppdatering innehåller många stora förbättringar som underlättar din hantering av artikelinformation. För att nämna några; ny förbättrad design, skicka din artikelinformation enkelt till flera mottagare/köpare, sök GPC-kod direkt i Simplicedi och möjlighet att exportera certifikat (artikelhierarki) till PDF.

Ny design

Gränssnittet i Simplicedi har fått sig en uppdatering för att förenkla och förtydliga koncept för dig som användare. Bland annat har vi tagit in fler färger i vår palett, vilket förenklar att särskilja de olika komponenterna, såsom knappar, länkar och informationsfönster.

Vi har även lagt till ett antal nya ikoner för att enklare urskilja nivåer i artikelhierarkin.

Tabellen för certifikat har fått sig ett rejält lyft och status illustreras nu mycket tydligare. Vi har även döpt om konceptet “Validering” till “Förhandsgranskning” för att ytterligare förtydliga skillnaden mellan validering i Simplicedi och i Validoo Item. Du kan nu även expandera ett certifikat för att se underliggande artiklar direkt i samma gränssnitt.

För att förtydliga vilken enhet som gäller för ett visst inmatningsfält har vi nu lagt till enheten direkt i inmatningsfältet

Det har tidigare varit aningen otydligt hur man lägger till fler rader för ett visst fält. Detta har vi nu förtydligat genom att slå ihop konceptet “Lägg till” och “Spara” för varje fält som tillåter fler rader. När du börjat mata in ett värde i ett sådant fält kommer knappar för “Spara” och “Avbryt” upp direkt. För att lägga till valt värde trycker du direkt på “Spara”, enligt bild nedan. När du sedan eventuellt vill ändra värdet trycker du på pennan för aktuell rad, och då kommer värdet upp i inmatningsfälten, samt att samma knappar (“Spara” och “Avbryt”) syns igen.

Skicka artikelinformation till flera mottagare/köpare

För dig som leverantör som skickar din artikelinformation till flera mottagare/köpare kan nu lägga till fler mottagare/köpare per certifikat/artikelhierarki

Ni kan sedan skicka certifikatet/artikelhierarkin till samtliga mottagare med ett knapptryck. Ni följer sedan enkelt kvittenser och status för skickad information samlat på en och samma rad i översikten.

Sök Produktklass (GPC) direkt i Simplicedi

Nu kan du enkelt söka efter en produktklass, såkallad GPC-brickkod direkt i Simplicedi. Varje kod presenteras med tillhörande kod för Segment, Familj samt Klass.

Exportera certifikat (artikelhierarki) till PDF

I tidigare versioner av Simplicedi kunde du som användare exportera en enskild artikelnivå till PDF. Samma funktion finns nu för att få ut samtliga nivåer i en artikelhierarki. Du hittar funktionen i översikten för certifikat.

Om du har några frågor eller funderingar hjälper vi på EDI Solutions dig gärna. Vår support svarar på alla typer av frågor, skicka ett e-post till support@edisolutions.se med din fråga.

Nyheter & uppdateringar Simplicedi 2.3

Simplicedi 2.3 innehåller två mindre uppdateringar. Först och främst har Simplicedi nu implementerat version 3.1.8 av GDSN artikelinformationstandard. Vidare har vi även passat på att ändra ordningen på artikelformuläret för att förenkla inmatning av artikeldata.  

GDSN-release 3.1.8

Nyheterna i GS1 GDSN Artikelinformation version 3.1.8, som ni nu hittar i Simplicedi, innehåller bland annat 7st nya fält, och 29st borttagna fält. Mer detaljer kring fält och förändringar hittar ni i nedan dokument:

Click to access andringshistorik_200201_artikelinformation_318se.pdf

Förenklad ordning av artikelformuläret

För att göra det enklare för leverantörer att mata in artikeldata, har vi valt att flytta om ordningen i artikelformuläret. Vi har tagit ut statistik på de fält som används i majoriteten av artiklar i Simplicedi. Dessa fält har, baserat på dess användningsgrad, placerats högre upp eller längre ner i formuläret. Detta för att leverantörer enklare skall hitta de vanligast förekommande fälten. 

Releasenoteringar:

 • GDSN-release 3.1.8
 • Förenklad ordning av artikelformuläret
 • Bugfixar och justeringar

Om du har några frågor eller funderingar hjälper vi på EDI Solutions dig gärna. Vår support svarar på alla typer av frågor, skicka ett e-post till support@edisolutions.se med din fråga.

Nyheter & uppdateringar Simplicedi 2.2

Simplicedi 2.2 innehåller, förutom felkorrigeringar och stabilitetsförbättringar, två nya funktioner. PDF-export av artiklar, samt möjlighet att söka certifikat baserat på innehållande artiklars namn, varumärke och GTIN.

PDF-export av artiklar

Det är nu möjligt att exportera en artikel med dess tillhörande information till PDF. Genom att högerklicka på en valfri artikel, har du nu under menyn ‘Exportera’ två alternativ att exportera din artikel till PDF, som produktblad eller fullständig. Produktblad är en avskalad variant, där endast ifylld data på aktuell artikel exporteras. I framtida versioner kommer produktblad utvecklas och bland annat innehålla produktbild, snyggt strukturerad data, såsom innehåll och näringsförteckning. Fullständig pdf export innehåller samtliga fält på en artikel, oavsett om den innehåller data eller ej. Den innehåller även Term ID och kodvärden för kodlistor. Detta för att förenkla felsökandet av eventuella fel i en artikel.

2019-02-08 13_58_35-Artiklar _ Simplicedi

PDF-export av artiklar är en mycket efterfrågan funktion, vilken vi nu släppt i en första version. I kommande versioner av Simplicedi planerar vi att förbättra export av artiklar, men också göra det möjligt att exportera hela certifikat.

Sök certifikat baserat på artikeldata (namn, varumärke och GTIN)

För att enklare hitta certifikat i översikten, har vi nu gjort det möjligt att söka certifikat baserat på information i tillhörande artiklar. De fält som nu är sökbara på en artikel är namn, varumärke och GTIN.

Releasenoteringar:

 • PDF-export av artiklar
 • Sök certifikat baserat på artikeldata.
 • Bugfixar och justeringar

Om du har några frågor eller funderingar hjälper vi på EDI Solutions dig gärna. Vår support svarar på alla typer av frågor, skicka ett e-post till support@edisolutions.se med din fråga.

Simplicedi API – Authentication

Simplicedi API är ett json-baserat REST API som erbjuder möjligheten för externa system att integrera med funktioner i Simplicedi. All kommunikation med Simplicedi API behöver verifieras för åtkomst genom ett så kallat token based client credentials flow.

Hämta din access token

1. Skaffa en klientnyckel (Client Key)

För att få åtkomst till Simplicedi API måste du först skaffa en så kallad klientnyckel. Klientnyckeln får du genom att kontakta EDI Solutions support. Klientnyckeln används för att avgöra vilka rättigheter du har i systemet, samt vilken kund du har åtkomst till.

Exempel på klientnyckel:

4727fa0c-a028-43a9-9c02-3e4059906ebf

2. Hämta din access token

Gör en POST request med din klientnyckel (tillagd i din request header med nyckel: clientkey) mot Authorization Token End Point https://test-authapi.simplicedi.com/v1.0/token för att hämta din access token. Varje access token har en begränsad livstid.

För vår produktionsmiljö ta bort test- från url:en ovan.

Exempel på access token:

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Ik1Ea3pRevV7T0RRd01VTXlNRVUzTWtORE5ETTVNVFV3TnpZME9ESkZOakZEUlRCQ05rSkRRdyJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2Rldi1zaW1wbGljZWRpLmV1LmF1dGgwLmNvbS8iLCJzdWIiOiJ2OVRjZGYza3V3dHNLMk9wdFdTUk55YWkxaGdYRUhsZEBjbGllbnRzIiwiYXVkIjoiSk5sZklBB1BmeGQ4ZUdqVjN3MXo4NExNTGUya1huYXQiLCJpYXQiOjE1MjYzOTQwODMsImV4cCI6MTUyNjQ4MDQ4MywiYXpwIjoidjlUY2RmM2t1d3RzSzJPcHRXU1JOeWFpMWhnWEVIbGQiLCJndHkiOiJjbGllbnQtY3JlZGVudGlhbHMifQ.xUsBHFaNW8GgbKS8mLtk7EUCAEYrvhVZKIKGF4b8pgIELajEHRoH06n-pe9TZOnLkqMSAzrFYXcsqWH29YfnV1bARrg9UqNUtjg3i85nBuNXNj3KAF49qTqdp67V-QtwUQmmi-PN5xspZYp4JY8jUrBq03B5OM0oeThqxeVisHkoB7ZHnCkDEUpeGD2dOCvtUXMV2JZL3e7xP0M6FRkIs13L8L_U4ofFifZofALkX6-sLWFggxH6_cDgnXIrpDtt366NWEySKvUpzLXChAzpcNBEwCeRMrGxN8bcajwcG2SYMFFXM_04gh9Qx3U_VJDhAwmexm1KZP1QBc54pPH2zA

3. Använd din access token

Du använder nu din access token vid varje förfrågan mot Simplicedi API, genom att lägga till den i din request header med nyckel: authorization. Glöm inte att lägga till Bearer före din access token likt ovan.

Nyheter & uppdateringar Simplicedi 2.1

I releasen av Simplicedi 2.1 har vi främst fokuserat på förbättrad navigering och sortering i gränssnittet. Vi har även förbättrat översikten på tillagd information på en artikel, främst kring värden från kodlistor. För att bättre matcha branschens krav har vi även gjort justeringar i branschmallarna. Sist men inte minst har vi uppdaterat artikelinformationsstandarden till GS1 version 3.1.7.

Sortering, sök och navigering

Det är nu möjligt att sortera på diverse kolumner under sidorna Artiklar & Certifikat. Klicka på kolumnrubriken så sorteras tabellen baserat på vald kolumn, tryck på rubriken igen så sorteras tabellen i omvänd ordning. Sorteringen fungerar ihop med sökning och tabellen kommer ihåg vilket läge du var i om du väljer att editera en artikel eller certifikat, för att senare gå tillbaka till översikten.

Artikelinformation översikt

För att förenkla översikten av redan tillagd information för en artikel översätter vi nu värdet i kodlistor till visningsvärdet (i exemplet nedan motsvarar kodvärdet ‘CATCH_ZONE’ visningsvärdet ‘Fångstområde’. Där visningsvärdet ger en bättre översikt). Det är nu även enklare att visa och editera information i underformulär.

Artikleinformation 3.1.7

Nyheterna i GS1 Artikelinformation version 3.1.7, som ni nu hittar i Simplicedi, är:

 • T4243 Förpacknings-materialets färg, kod (NYTT FÄLLT)
 • T4244 Förpacknings-materialets beläggning (NYTT FÄLLT)
 • T4245 Presentationsform, kod (NYTT FÄLLT)
 • T4246 Beredningsform, kod (NYTT FÄLLT)
 • T3777 Ackrediterad märkning (NYA KODER)
 • T4032 Typ av utgångsdatum (NYTT KODNAMN)
 • T1188 Förpackningsmaterial (NY KOD)
 • T4124 Förpackningsfunktion (NYTT KODNAMN)
 • T2244 Palltyp (NYTT KODNAMN)
 • T0148 Pant för returnerbar artikel (NYA KODNAMN)
 • T0148 Pant för returnerbar artikel (NY KOD)

Releasenoteringar:

 • Möjliggör sortering på tabellkolumner 
 • Artikelinformation version 3.1.7
 • Blockera användares om loggar in med Internet Explorer
 • Visa visningsvärdet och kodvärdet för kodlistvärden
 • Visa alla rubriker för tillagda rader för underformulär
 • Lagra sidoläget (sortering, sökresultat och numrering) vid editering (artiklar, certifikat mm.) 
 • Justering av branschmallar
 • Bugfixar och justeringar

Om du har några frågor eller funderingar hjälper vi på EDI Solutions dig gärna. Vår support svarar på alla typer av frågor, skicka ett e-post till support@edisolutions.se med din fråga.

Vi önskar en god jul och ett gott nytt år!