Vad är Artikelinformation?

Artikelinformation (tidigare VCD) kan beskrivas som en global standard för ett digitalt utbyte av information gällande olika varor. Information som omfattas av Artikelinformation beskriver varans olika egenskaper, så som tex mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet. Denna information sammanställs sedan i ett artikelinformationsmeddelande som olika aktuella parter kan ta del av.

Varför används Artikelinformation?

När en vara gör sin resa från leverantören till slutkund så finns det flera instanser som är i behov av information gällande varans olika egenskaper.

Det kan vara allt från lageravdelningen hos köparen som behöver veta hur mycket en pall väger för att kunna avgöra vilken pallplats som skall användas. Inköpsavdelningen vill veta hur många kartonger som ryms på en pall för att kunna planera inköp eller IT som är i behov av varudeklaration för att lägga ut på hemsidan.

Men, med det sagt så är det inte bara köparen som drar nytta av att informationen kring varorna som köps in finns att tillgå genom ett digital standardiserat format som GS1-Artikelinformation. Leverantören vinner också på det genom att han kan försäkra sig om att köparen, och även därigenom konsumenten, alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad information

Hur kommer jag igång med Artikelinformation?

 1. Kontakta GS1 och skaffa ett abonnemang på ett GS1 företagsprefix. 
  Med ett GS1 företagsprefix kan man sedan skapa ett Global Location Number (GLN) för att identifiera sitt företag. GS1 företagsprefixet används även för att skapa Global Trade Item Numbers (GTIN) och Serial Shipping Container Codes (SSCC, GS1-kollinummer). Men till att börja med så behöver du bara fokusera på Global Location Number (GLN).
 2. Beställ Validoo Item och Validoo Q-lab.
  Validoo Item är en tjänst som används för att validera information i artikelinformationsmeddelanden mot en mängd olika regler som finns för detta meddelande.Validoo Q-lab är en annan tjänst som används för att validera fysiska varuprover mot den information man skickar i artikelinformationsmeddelandet.
 3. Välj en systemleverantörslösning.
  För att kunna skapa, editera samt hantera  artikelinformationsmeddelanden på ett smidigt sätt så behöver du någon typ av programvara. Validoo har en lista med godkända systemleverantörer som tillhandahåller detta:   
  https://validoo.se/support-arkiv/valja-system/
 4. Börja skicka iväg artikelinformation till aktuella köpare. 
  Här börjar det riktiga jobbet med att sätta sig in i själva meddelandet och de regler som är aktuella när man anger informationen. Det finns t ex mätregler, regler för hur man får använda GTIN och så vidare. En bra start är att läsa igenom handledningen för artikelinformation samt övrig information på denna sidan: https://www.gs1.se/Support/Vanliga-fragor/Artikelinformation/

Har du några ytterligare frågor eller funderingar kring Artikelinformation så tveka inte med att höra och dig till oss på EDI-Solutions. Antingen på telefon: +46 31-755 48 00 eller mail: customerservice@edisolutions.se så skall vi göra vad vi kan för att besvara dina frågor.    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s