Simplicedi API – Artikelinformation

Simplicedi API är ett json-baserat REST API som erbjuder möjligheten för externa system att integrera med funktioner i Simplicedi. All kommunikation med Simplicedi API behöver verifieras för åtkomst genom ett så kallat token based client credentials flow. Hur du gör för att få åtkomst till Simplicedi API hittar du här: Simplicedi API – Authentication. Simplicedi API är uppdelat i ett flertal olika API:er, där Simplicedi Artikelinformation har ett eget API, som hädanefter kommer namnges Simplicedi Article API.

Funktioner

Skapa eller uppdatera en artikel

PUT /articles

Skapar en ny eller uppdaterar en befintlig artikel, baserat på medföljande json-document. För att göra uppdateringar på en befintlig artikel bör du först hämta nuvarande artikel, för att sedan göra ändringar mot denne och sedan skicka in den till ovan funktion.

Hämta en artikel

GET /articles/{id}

Hämtar en artikel med id som motsvarar {id}, tillsammans med samtliga fält.

Miljöer:

När du utvecklar en integration mot Simplicedi Article API bör du göra det mot våra testmiljöer innan de är redo att produktionssättas. Nedan finner du rotadressen för Simplicedi Article API:

https://test-articleapi.simplicedi.com/v1.0

För vår produktionsmiljö ta bort test- från url:en ovan.

Dokumentation:

Simplicedi Article API är dokumenterat i detalj med payloads och responses via adressen nedan:

https://test-articleapi.simplicedi.com/docs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s