Simplicedi API – Authentication

Simplicedi API är ett json-baserat REST API som erbjuder möjligheten för externa system att integrera med funktioner i Simplicedi. All kommunikation med Simplicedi API behöver verifieras för åtkomst genom ett så kallat token based client credentials flow.

Hämta din access token

1. Skaffa en klientnyckel (Client Key)

För att få åtkomst till Simplicedi API måste du först skaffa en så kallad klientnyckel. Klientnyckeln får du genom att kontakta EDI Solutions support. Klientnyckeln används för att avgöra vilka rättigheter du har i systemet, samt vilken kund du har åtkomst till.

Exempel på klientnyckel:

4727fa0c-a028-43a9-9c02-3e4059906ebf

2. Hämta din access token

Gör en POST request med din klientnyckel (tillagd i din request header med nyckel: clientkey) mot Authorization Token End Point https://test-authapi.simplicedi.com/v1.0/token för att hämta din access token. Varje access token har en begränsad livstid.

För vår produktionsmiljö ta bort test- från url:en ovan.

Exempel på access token:

Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Ik1Ea3pRevV7T0RRd01VTXlNRVUzTWtORE5ETTVNVFV3TnpZME9ESkZOakZEUlRCQ05rSkRRdyJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2Rldi1zaW1wbGljZWRpLmV1LmF1dGgwLmNvbS8iLCJzdWIiOiJ2OVRjZGYza3V3dHNLMk9wdFdTUk55YWkxaGdYRUhsZEBjbGllbnRzIiwiYXVkIjoiSk5sZklBB1BmeGQ4ZUdqVjN3MXo4NExNTGUya1huYXQiLCJpYXQiOjE1MjYzOTQwODMsImV4cCI6MTUyNjQ4MDQ4MywiYXpwIjoidjlUY2RmM2t1d3RzSzJPcHRXU1JOeWFpMWhnWEVIbGQiLCJndHkiOiJjbGllbnQtY3JlZGVudGlhbHMifQ.xUsBHFaNW8GgbKS8mLtk7EUCAEYrvhVZKIKGF4b8pgIELajEHRoH06n-pe9TZOnLkqMSAzrFYXcsqWH29YfnV1bARrg9UqNUtjg3i85nBuNXNj3KAF49qTqdp67V-QtwUQmmi-PN5xspZYp4JY8jUrBq03B5OM0oeThqxeVisHkoB7ZHnCkDEUpeGD2dOCvtUXMV2JZL3e7xP0M6FRkIs13L8L_U4ofFifZofALkX6-sLWFggxH6_cDgnXIrpDtt366NWEySKvUpzLXChAzpcNBEwCeRMrGxN8bcajwcG2SYMFFXM_04gh9Qx3U_VJDhAwmexm1KZP1QBc54pPH2zA

3. Använd din access token

Du använder nu din access token vid varje förfrågan mot Simplicedi API, genom att lägga till den i din request header med nyckel: authorization. Glöm inte att lägga till Bearer före din access token likt ovan.

Simplicedi API – Artikelinformation

Simplicedi API är ett json-baserat REST API som erbjuder möjligheten för externa system att integrera med funktioner i Simplicedi. All kommunikation med Simplicedi API behöver verifieras för åtkomst genom ett så kallat token based client credentials flow. Hur du gör för att få åtkomst till Simplicedi API hittar du här: Simplicedi API – Authentication. Simplicedi API är uppdelat i ett flertal olika API:er, där Simplicedi Artikelinformation har ett eget API, som hädanefter kommer namnges Simplicedi Article API.

Funktioner

Skapa eller uppdatera en artikel

PUT /articles

Skapar en ny eller uppdaterar en befintlig artikel, baserat på medföljande json-document. För att göra uppdateringar på en befintlig artikel bör du först hämta nuvarande artikel, för att sedan göra ändringar mot denne och sedan skicka in den till ovan funktion.

Hämta en artikel

GET /articles/{id}

Hämtar en artikel med id som motsvarar {id}, tillsammans med samtliga fält.

Miljöer:

När du utvecklar en integration mot Simplicedi Article API bör du göra det mot våra testmiljöer innan de är redo att produktionssättas. Nedan finner du rotadressen för Simplicedi Article API:

https://test-articleapi.simplicedi.com/v1.0

För vår produktionsmiljö ta bort test- från url:en ovan.

Dokumentation:

Simplicedi Article API är dokumenterat i detalj med payloads och responses via adressen nedan:

https://test-articleapi.simplicedi.com/docs