Simplicedi 2.4 – Artikelinformation nu ännu enklare!

Det är med stor förväntan och glädje vi släpper en av våra största uppdateringar hittills, Simplicedi version 2.4. Denna uppdatering innehåller många stora förbättringar som underlättar din hantering av artikelinformation. För att nämna några; ny förbättrad design, skicka din artikelinformation enkelt till flera mottagare/köpare, sök GPC-kod direkt i Simplicedi och möjlighet att exportera certifikat (artikelhierarki) till PDF.

Ny design

Gränssnittet i Simplicedi har fått sig en uppdatering för att förenkla och förtydliga koncept för dig som användare. Bland annat har vi tagit in fler färger i vår palett, vilket förenklar att särskilja de olika komponenterna, såsom knappar, länkar och informationsfönster.

Vi har även lagt till ett antal nya ikoner för att enklare urskilja nivåer i artikelhierarkin.

Tabellen för certifikat har fått sig ett rejält lyft och status illustreras nu mycket tydligare. Vi har även döpt om konceptet “Validering” till “Förhandsgranskning” för att ytterligare förtydliga skillnaden mellan validering i Simplicedi och i Validoo Item. Du kan nu även expandera ett certifikat för att se underliggande artiklar direkt i samma gränssnitt.

För att förtydliga vilken enhet som gäller för ett visst inmatningsfält har vi nu lagt till enheten direkt i inmatningsfältet

Det har tidigare varit aningen otydligt hur man lägger till fler rader för ett visst fält. Detta har vi nu förtydligat genom att slå ihop konceptet “Lägg till” och “Spara” för varje fält som tillåter fler rader. När du börjat mata in ett värde i ett sådant fält kommer knappar för “Spara” och “Avbryt” upp direkt. För att lägga till valt värde trycker du direkt på “Spara”, enligt bild nedan. När du sedan eventuellt vill ändra värdet trycker du på pennan för aktuell rad, och då kommer värdet upp i inmatningsfälten, samt att samma knappar (“Spara” och “Avbryt”) syns igen.

Skicka artikelinformation till flera mottagare/köpare

För dig som leverantör som skickar din artikelinformation till flera mottagare/köpare kan nu lägga till fler mottagare/köpare per certifikat/artikelhierarki

Ni kan sedan skicka certifikatet/artikelhierarkin till samtliga mottagare med ett knapptryck. Ni följer sedan enkelt kvittenser och status för skickad information samlat på en och samma rad i översikten.

Sök Produktklass (GPC) direkt i Simplicedi

Nu kan du enkelt söka efter en produktklass, såkallad GPC-brickkod direkt i Simplicedi. Varje kod presenteras med tillhörande kod för Segment, Familj samt Klass.

Exportera certifikat (artikelhierarki) till PDF

I tidigare versioner av Simplicedi kunde du som användare exportera en enskild artikelnivå till PDF. Samma funktion finns nu för att få ut samtliga nivåer i en artikelhierarki. Du hittar funktionen i översikten för certifikat.

Om du har några frågor eller funderingar hjälper vi på EDI Solutions dig gärna. Vår support svarar på alla typer av frågor, skicka ett e-post till support@edisolutions.se med din fråga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s