Nyheter & uppdateringar Simplicedi 2.1

I releasen av Simplicedi 2.1 har vi främst fokuserat på förbättrad navigering och sortering i gränssnittet. Vi har även förbättrat översikten på tillagd information på en artikel, främst kring värden från kodlistor. För att bättre matcha branschens krav har vi även gjort justeringar i branschmallarna. Sist men inte minst har vi uppdaterat artikelinformationsstandarden till GS1 version 3.1.7.

Sortering, sök och navigering

Det är nu möjligt att sortera på diverse kolumner under sidorna Artiklar & Certifikat. Klicka på kolumnrubriken så sorteras tabellen baserat på vald kolumn, tryck på rubriken igen så sorteras tabellen i omvänd ordning. Sorteringen fungerar ihop med sökning och tabellen kommer ihåg vilket läge du var i om du väljer att editera en artikel eller certifikat, för att senare gå tillbaka till översikten.

Artikelinformation översikt

För att förenkla översikten av redan tillagd information för en artikel översätter vi nu värdet i kodlistor till visningsvärdet (i exemplet nedan motsvarar kodvärdet ‘CATCH_ZONE’ visningsvärdet ‘Fångstområde’. Där visningsvärdet ger en bättre översikt). Det är nu även enklare att visa och editera information i underformulär.

Artikleinformation 3.1.7

Nyheterna i GS1 Artikelinformation version 3.1.7, som ni nu hittar i Simplicedi, är:

 • T4243 Förpacknings-materialets färg, kod (NYTT FÄLLT)
 • T4244 Förpacknings-materialets beläggning (NYTT FÄLLT)
 • T4245 Presentationsform, kod (NYTT FÄLLT)
 • T4246 Beredningsform, kod (NYTT FÄLLT)
 • T3777 Ackrediterad märkning (NYA KODER)
 • T4032 Typ av utgångsdatum (NYTT KODNAMN)
 • T1188 Förpackningsmaterial (NY KOD)
 • T4124 Förpackningsfunktion (NYTT KODNAMN)
 • T2244 Palltyp (NYTT KODNAMN)
 • T0148 Pant för returnerbar artikel (NYA KODNAMN)
 • T0148 Pant för returnerbar artikel (NY KOD)

Releasenoteringar:

 • Möjliggör sortering på tabellkolumner 
 • Artikelinformation version 3.1.7
 • Blockera användares om loggar in med Internet Explorer
 • Visa visningsvärdet och kodvärdet för kodlistvärden
 • Visa alla rubriker för tillagda rader för underformulär
 • Lagra sidoläget (sortering, sökresultat och numrering) vid editering (artiklar, certifikat mm.) 
 • Justering av branschmallar
 • Bugfixar och justeringar

Om du har några frågor eller funderingar hjälper vi på EDI Solutions dig gärna. Vår support svarar på alla typer av frågor, skicka ett e-post till support@edisolutions.se med din fråga.

Vi önskar en god jul och ett gott nytt år!

Simplicedi API – Artikelinformation

Simplicedi API är ett json-baserat REST API som erbjuder möjligheten för externa system att integrera med funktioner i Simplicedi. All kommunikation med Simplicedi API behöver verifieras för åtkomst genom ett så kallat token based client credentials flow. Hur du gör för att få åtkomst till Simplicedi API hittar du här: Simplicedi API – Authentication. Simplicedi API är uppdelat i ett flertal olika API:er, där Simplicedi Artikelinformation har ett eget API, som hädanefter kommer namnges Simplicedi Article API.

Funktioner

Skapa eller uppdatera en artikel

PUT /articles

Skapar en ny eller uppdaterar en befintlig artikel, baserat på medföljande json-document. För att göra uppdateringar på en befintlig artikel bör du först hämta nuvarande artikel, för att sedan göra ändringar mot denne och sedan skicka in den till ovan funktion.

Hämta en artikel

GET /articles/{id}

Hämtar en artikel med id som motsvarar {id}, tillsammans med samtliga fält.

Miljöer:

När du utvecklar en integration mot Simplicedi Article API bör du göra det mot våra testmiljöer innan de är redo att produktionssättas. Nedan finner du rotadressen för Simplicedi Article API:

https://test-articleapi.simplicedi.com/v1.0

För vår produktionsmiljö ta bort test- från url:en ovan.

Dokumentation:

Simplicedi Article API är dokumenterat i detalj med payloads och responses via adressen nedan:

https://test-articleapi.simplicedi.com/docs

Artikelinformation – Import av befintliga certifikat

Om du har befintliga certifikat hos GS1/Validoo så går dessa bra att importera och arbeta vidare med i Simplicedi Artikelinformation. Följ guiden nedan för att importera dina befintliga certifikat.

En förutsättning för nedan guide är att du som användare har samtliga befintliga certifikat som skall importeras i xml-format. Dessa återfås från Validoos leverantörsportal.

Navigera till certifikatsöversikten:

navcert.png

Klicka på importera:

importbutt.png

Följande ruta visas, där du som användare antingen kan från datorns filstruktur dra och släppa din certifikatsfiler (.xml), alternativt klicka i rutan och navigera dig fram i filstrukturen efter certifikatet.

2018-02-08 14_48_32-Simplicedi - Welcome to Simplicedi.png

xml

Nu importeras certifikatet med tillhörande artiklar. När laddningsindikatorn försvinner kan du välja att importera fler certifikat. Stäng ner rutan för import genom att klicka utanför, då presenteras dina samtliga certifikat i en översikt.

impdone

Klart, nu kan du arbeta med dina artikelcertifikat i Simplicedi!

Kom igång med – Simplicedi

Förutsättningar

Förutsättningarna för nedan “kom igång” -guide, är att du som kund redan har ett kundkonto i Simplicedi, har du inte ett sådant kontakta: sales@edisolutions.se

 

Skapa konto (användarkonto)

För att skapa ett användarkonto i Simplicedi navigerar du till https://www.simplicedi.com. Klicka på “Skapa konto/Logga in”:

2018-04-12 14_29_08-Simplicedi - Welcome to Simplicedi

Klicka på “Registrera dig”, fyll sedan i dina uppgifter (e-postadress, lösenord, för- och efternamn), slutligen trycker du på “REGISTRERA DIG >” längst ner i formuläret:

När du skapar ett användarkonto är det viktigt att du använder din jobbmailadress, då det är denna adress alla utskick från Simplicedi kommer gå till.

2018-04-12 14_38_42-Simplicedi - Welcome to Simplicedi

Du kommer bli ombedd att verifiera den e-postadress du angav vid registrering:

2018-04-12 14_43_13-Simplicedi - Welcome to Simplicedi

Kolla inkorgen (samt skräppostfiltret) på din e-postadress efter ett välkomnstmail från Simplicedi. Tryck på “Verifiera mitt konto”.

2018-04-12 14_46_07-Inkorg - mikael.diener@edisolutions.se - Outlook.png

 

Grattis och välkommen till Simplicedi, nu är ditt användarkonto färdigt att använda!

Logga in (användarkonto)

Navigera till https://www.simplicedi.com, klicka på “Skapa konto/Logga in”

2018-04-12 14_29_08-Simplicedi - Welcome to Simplicedi

Välj den typ av konto du vill logga in med, och ange dina inloggningsuppgifter.

Tryck “Logga in”, fyll sedan i den e-postadress och lösenord du angav vid registreringen, slutligen tryck “LOGGA IN >”:

2018-04-12 14_49_02-Simplicedi - Welcome to Simplicedi

Du presenteras med instrumentpanelen som är en överblick över viktig information för dig som användare.

dash.png

Kontrollera att du har blivit tilldelad rätt kundkonto i menyn längst upp till höger (i exemplet nedan användarkonto: ‘Mikael Dienér’ samt kundkonto: ‘EDI Solutions’):

user

Du navigerar i Simplicedi med vänstermenyn, skulle du sakna val hör av dig till: support@edisolutions.se

menu

 

 

Kom igång med – Artikelinformation

Simplicedi Artikelinformation är en lösning för att elektroniskt utbyta information om artiklar. Systemet är uppbyggt kring två koncept, närmare bestämt Artiklar och Certifikat. Artikeln är den enhet som bär all information kring exempelvis nivå, mått, vikt, artikelnummer och hållbarhet. Varje artikel har en nivå, nivån beskriver dess placering i en hierarki sett ur ett förpackningsperspektiv. Certifikatet är beskrivningen av artikelhierarkin, närmare bestämt hur tidigare nämnda artiklar förpackas.

Beskrivning av artikelnivåer:

 • Bas (t.ex. en schampoflaska),
 • Mellan (t.ex. en låda med 6 schampoflaskor)
 • Topp (t.ex. en pall med 20 lådor med schampoflaskor)

För detaljerad beskrivning kring hur man fyller i artikelinformation läs Validoos handledning för artikelinformation

Skapa din första artikel:

Navigera till artiklar:

navigatearticles

Klicka på ny:

clicknew

Välja artikelnivå (börja med basnivå):

chooselevel

Fyll i all information kring din artikel:

form

När du fyllt i all information kring din artikel är det dags att spara artikeln, knappen hittar du längst ner på sidan:

save

Om din artikel innehåller fel kommer dessa presenteras längst upp på sidan i form av en summering:

fel

Varje rad i summeringen är klickbar och då tas du direkt till det felande fältet. Du måste lösa alla fel innan artikel kan sparas.

fielderror

När alla fel är lösta går du längst ner på sidan och sparar artikeln:

save

Nu har du din första artikel, upprepa stegen ovan för att skapa resterande artiklar:

articlesoverview

Skapa ditt första certifikat:

Navigera till certifikat:

navcert.png

Klicka på ny:

newcert.png

Fyll i all information kring ditt certifikat:

formcert.png

Bygg din artikelhierarki genom att söka rätt på de artiklar som skall utgöra hierarkin. Man definierar alltid sin hierarki “nedifrån och upp”, det vill säga pallen först, sedan lådor sedan basartikeln. Vidare kommer vi använda ett standardexempel med en toppnivå, en mellannivå samt en basnivå. Men artikelhierarkier kan komma i många olika konstellationer.

selecttop

När du lagt till pallen är det dags att lägga till nästa nivå i artikelhierarkin, använd plustecknet för att lägga till en underliggande artikel:

addlevel

Sök och välj nästa artikel i hierarkin samt ange kvantitet av artikeln (i exemplet nedan är det 24 Schampolådor på pallen). q.png

Till sist lägger vi till basnivån (18 Schampoflaskor i lådan):

base.png

Vår hierarki är nu färdig:

hierarki.png

Nu kan vi spara certifikatet (precis som med artikeln kommer eventuella fel visas i en felsummering, dessa fel måste lösas innan artikeln kan sparas):

save

Skicka certifikat:

Om du följt samtliga steg ovan så är ditt certifikat redo att skickas till GS1/Validoo. Detta gör du genom att klicka på knappen intill “Edit” i form av en pil, och sedan “Skicka”, på det certifikat du vill skicka.

send.png

När du skickat ditt certifikat får det status “Väntar”, så fort Simplicedi får en kvittens från GS1/Validoo gällande ditt certifikat kommer detta återspeglas i form av en ny status.

sent.png

I det fall GS1/Validoo hittat ett fel i certifikatet kommer status “Fel” återspeglas i Simplicedi. Använd informationsknappt (i) intill för att veta vad som gått fel:

er

Du får då upp en summering av de fel GS1/Validoo hittat i certifikatet. För varje fel specificeras GTIN för den artikel som innehar felet.

felmi.png

Åtgärda felen för aktuella artiklar och skicka certifikatet på nytt. Om allt är som det ska med certifikatet kommer det få status “OK”. Då är ditt certifikat godkänt av GS1/Validoo, och du är klar med ditt första certifikat!

ok.png